Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność. Są to informacje na temat przetwarzania, podstawy prawnej, celu i zakresu informacji, które przetwarzamy na temat naszych klientów i odwiedzających naszą stronę internetową.

Administrator danych: Allocacoc s.r.o., NIP 03800156 z siedzibą w Kulkova 4045/8, Brno 15 61500, Czech Republic.

Dane na urządzeniu

Przechowujemy pliki cookie na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies jest sposobem identyfikacji konkretnego odwiedzającego i zapewnienia mu możliwości stałej interakcji ze stroną internetową, w szczególności umożliwienia utworzenia konta użytkownika, logowania, dokonywania zakupów. Mogą one być również wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy internetowej, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego rejestrowania wyboru preferencji wyświetlania zgodnie z Państwa urządzeniem przez operatora infrastruktury technicznej. Zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbałość o bezpieczeństwo i stabilność działania jest naszym uzasadnionym interesem.

Możemy również używać plików cookie do innych celów na podstawie Państwa zgody. Ze względu na charakter i cel wykorzystania danych, wyróżniamy następujące podstawowe rodzaje:

  • Funkcjonalne: Dodatkowe funkcje, które zwiększają komfort przeglądania stron internetowych, zapisują niektóre preferencje użytkownika bez konieczności posiadania konta użytkownika lub logowania, wykorzystują skrypty i/lub zasoby stron trzecich, widżety itp.
  • Analityczne: Wykorzystanie narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości oraz sposób korzystania przez nich z naszej strony. Możemy korzystać z narzędzi stron trzecich lub innych podmiotów w celu śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej witryny, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi użytkownik wchodził w interakcje lub z których korzystał, rejestrowania zdarzeń konwersji i tym podobnych.
  • Marketing: Możemy korzystać z plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu ulepszenia oferty produktów i/lub usług naszych lub naszych partnerów oraz ich przydatności dla użytkownika na podstawie produktów lub stron odwiedzanych przez użytkownika w tej Witrynie lub innych witrynach internetowych.

Możemy korzystać z lokalnej pamięci masowej Twojej przeglądarki. Robimy to na podstawie Państwa zgody.

Prawo dostępu i inne prawa

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, masz prawo do:

  • poprawiania błędnych danych osobowych,
  • zażądać usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania na mocy innych przepisów lub z uwagi na interes prawny,
  • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt

W przypadku pytań lub innych wniosków można skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych pod adresem info@vocolinc.pl.

Można również skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych.

Aktualizacja: 13.01.2022

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login