VOCOlinc Oczyszczacz powietrza VAP1

Każdy zasługuje na to, by oddychać czystym powietrzem!

Właśnie dlatego powstał VP1 AirPurifier, inteligentny i wydajny oczyszczacz powietrza. Jego celem jest ochrona przed alergenami i substancjami, które - choć nie są widoczne - zanieczyszczają powietrze wokół nas. Instalacja oczyszczacza jest bardzo prosta. Przed rozpoczęciem przeczytaj uważnie poniższe instrukcje. Z przyjemnością pomożemy w instalacji, skontaktuj się z nami przez e-mail: info@vocolinc.pl

Zwracaj uwagę na to, czym oddychasz i ciesz się czystym powietrzem wokół siebie - elegancko i łatwo.

Ogólne instrukcja bezpieczeństwa

 • Używaj tylko zgodnie z instrukcją obsługi
 • Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany w pobliżu dzieci
 • Oczyszczacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
 • Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w łazienkach, pralniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
 • Chroń produkt przed kontaktem z wodą
 • Nie używaj produktu w pobliżu kominków lub innych źródeł ognia i pary
 • Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych (w tym dzieci). Nadzoruj osoby i instruuj ich o prawidłowym użytkowaniu!
 • Funkcja blokady rodzicielskiej zawiesza działanie oczyszczacza powietrza i ostrzega (na wyświetlaczu), jeśli pokrywa filtra jest otwarta

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru lub porażenia prądem, nie używaj oczyszczacza powietrza w połączeniu z regulatorem napięcia!

Instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego

 • Urządzenie jest przeznaczone do gniazd europejskich (220–240 V), zacisk typu C.
 • Wyłącz urządzenie przed odłączeniem z gniezdka
 • Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem
 • Zapewnij bezpieczną odległość między kablem zasilającym a ogrzewanymi powierzchniami
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z centrum serwisowym
 • Wszelkie próby samodzielnej naprawy oczyszczacza powietrza (poza centrum serwisowym dostawcy) mogą spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu i unieważnienie gwarancji.
 • Nie ciągnij ani nie przesuwaj oczyszczacza powietrza ciągnąc za przewód zasilający. Przed przeniesieniem odłącz przewód zasilający
 • Zachowaj bezpieczną odległość między otworami oczyszczacza powietrza a wiszącą biżuterią, odzieżą i włosami - gdy oczyszczacz jest włączony

Instrukcje Instalacji

 • Pozostaw wystarczająco dużo miejsca między oczyszczaczem powietrza a ścianą (co najmniej 60 cm)
 • Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza
 • Nie używaj oczyszczacza powietrza w pobliżu lub na ogrzewanej powierzchni
 • Nie używaj oczyszczacza w pomieszczeniach z parą
 • Nie używaj oczyszczacza w wilgotnym i tłustym otoczeniu
 • Do czyszczenia urządzenia nie używaj żadnych detergentów ani środków chemicznych
 • Nie uruchamiaj urządzenia bez filtrów
 • Do przenoszenia używaj uchwytów po bokach

Właściwości oczyszczacza VAP1

WYMIARY 56.5 x 29 x 29 cm
CADR (vzduchový výkon) 500 m³/h
FILTRUJE formaldehyd, pyłki, alergeny, benzen i lotne związki organiczne, dym, pleśń, zapach, bakterie, futro
TEMPERATURA PRACY -10 do 40 °C
HAŁAS 30 dB - 55 dB
DŁUGOŚĆ KABLA ZASILAJĄCEGO 220 cm
ZUŻYCIE ENERGII 55 Watt
ZASILANIE 220-240V AC 50Hz
POŁĄCZENIE Wi-Fi 2.4GHz
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY 2412 ~ 2472 MHz
  MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA RF  19.67dBm

Opis oczyszczacza

.

1. Pokrywa filtru
2. Zestaw filtrów ( fitr wstepny + filtr HEPA+ filtr węglowy)
3. Wylot powietrza (kratka - pokrywa)
4. Dotykowy panel sterowania
5. Wyśwoetlacz informacyjny
6. Bardzo dokładne czujniki (wilgotność , jakość powietrza, temperatura)

 

Instalacja

1. Połóż dłoń na uchwycie pokrywy bocznej i pociągnij ją do siebie

2. Lekko unieś pokrywy, aby można je było całkowicie zdjąć

.

 

3. Wyjmij oba zestawy filtrów, które znajdują się po bokach

4. Usuń folię z obu filtrów

5. Włóż rozpakowane filtry z powrotem do oczyszczacza

6. Załóż pokrywy

.

Możemy zacząć oczyszczanie

1. Podłącz kabel do gniazda, po podłączeniu usłyszysz trzy narastające dźwięki

.

2. Naciśnij przycisk ON / OFF, po czym ponownie usłyszysz trzy tony

.

3. Po włączeniu wyświetlacz zaświeci się, uruchomienie zajmuje kilka sekund

.

  

DOTYKOWE PRZYCISKI STEROWANIA

  

. PRZEŁĄCZNIK Naciśnij, aby włączyć lub przejść do trybu gotowości (standby)
. PRZEŁĄCZNIK TEMPERATURY Przełączanie między jednostkami temperatury Celsjusza i Fahrenheita.
. PRZYCISK TRYBU AUTOMATYCZNEGO Gdy tryb automatyczny jest włączony, prędkość wentylatorów oczyszczacza powietrza zmienia się automatycznie w zależności od bieżącej jakości powietrza wykrytej przez czujniki.
 . PRZEŁĄCZNIK TRYBU WENTYLATORA Ustawia prędkość wentylatora w skali od 1 do 5.
 . PRZYCISK PAIRING / RESET Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby rozpocząć proces łączsię. Jeśli oczyszczacz jest podłączony do Wi-Fi, wskaźnik świeci na zielono, w przypadku utraty połączenia wskaźnik zaczyna migać.
 . PRZYCISK RESETOWANIA FILTRÓW Jeżeli żywotność filtra spadnie poniżej 10%, wskaźnik zaświeci się, wskazując, że wkrótce konieczna będzie wymiana. Natychmiast po zainstalowaniu nowych filtrów przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund. Jeśli żywotność filtra jest mniejsza niż 10%, resetowanie filtrów nie jest możliwe.
 . TIMER Jeśli oczyszczacz powietrza znajduje się w trybie StandBy, naciśnij I ustaw funkcję timera. Jeśli funkcja jest włączona, naciśnij ją ponownie, aby ją wyłączyć. Timer można ustawić w zakresie 0–24 godzin. Jeśli wybierzesz 0, zresetujesz timer.
 . PRZEŁĄCZNIK TRYBU NOCNEGO  Jeśli wybierzesz tryb nocny, prędkość wentylatora zostanie zmniejszona, aby zminimalizować hałas.
 . BLOKADA RODZICIELSKA Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję blokady rodzicielskiej (świeci na zielono). Funkcja wyłącza sterowanie za pomocą innych elementów dotykowych. Blokadę rodzicielską można wyłączyć, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy.

 

WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY

.

1) WARTOŚCI PM2.5

ZAKRES Jakość powietrza Kolor podświetlenia LED Szybkość wentylatora w trybie automatycznym
000-035 Bardzo dobra Zielona 1 Silent (Cicha)
036-075 Dobra Limonkowo zielona 2 Low (Nizká)
076-115 Zadowalająca Żółta 3 Medium (Średnia)
116-200 Gorsza Pomarańczowa 4 High (Wysoka)
201-999 Zła Czerwona 5 Turbo

2) WARTOŚĆ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

3) TEMPERATURA

4) TRYB AUTOMATYCZNY - WŁĄCZONE

5) WI-FI - Włączone (On)

 • Świeci, kiedy oczyszczcacz podłączony jest do Wi-Fi
 • Mruga, gdy Wi-Fi zostanie utracone, lub się łączy
 • Wyłącza się, gdy oczyszczacz opuszcza tryb WiFi. Aby podłączyć się z siecią WiFi użyj przycisku łączenia się (PAIRING) i skonfiguruj połączenie

6) TIMER - Włączone (On)

7) BLOKADA DZIECIĘCA - Włączone (On)

8) TRYB NOCNY - Włączone (On)

9) ŻYWOTNOŚĆ FILTRA

10) BIEŻĄCA PRĘDKOĆ WENTYLATORA

 

USTAWIENIE TIMERA

Timer można ustawić w zakresie 0–24 godzin. Jeśli wybierzesz 0, zresetujesz TIMER.

.

Prędkość wentylatora

Prędkość można ustawić na poziom 1-5.

.

Tryb nocny – Włączony

Wszystkie ikony automatycznie przyciemniają się po 10 sekundach.

 

.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem zawsze odłączaj wtyczkę z gniazdka!

 

CZYSZCZENIE CZUJNIKA CZĄSTEK STAŁYCH


1. Otwórz pokrywę z tyłu oczyszczacza

 

.

2. Zdejmij pokrywę i wyczyść ją suchą szmatką, miękką szczotką lub pędzlem 

.

3. Odkręć moduł czujnika i odłącz go od kabla danych

.

4. Wyczyść moduł suchą szmatką, miękką szczotką lub pędzlem.  

.

5. Następnie ponownie podłącz kabel danych i bezpiecznie przykręć moduł na swoje miejsce.

.

6. Zamknij pokrywę.

.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OCZYSZCZACZA

. Powierzchnię oczyszczacza powietrza należy oczyścić w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu i pyłu.
Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię czystą, suchą ściereczką lub użyj wilgotnej szmatki, aby usunąć większe zanieczyszczenia, jeśli to konieczne. Unikaj środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia!

CZYSZCZENIE WYLOTU POWIETRZA

. Oczyść wylot powietrza miękką szczotką lub pędzlem.

 

CZYSZCZENIE POKRYWY FILTRA

. Zdejmij osłony. Do czyszczenia użyj czystej, suchej szmatki lub wilgotnej szmatki, aby usunąć większe zanieczyszczenia, jeśli to konieczne. Unikaj środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

 

Podsumowaliśmy niektóre z najczęstszych problemów, które możesz napotkać. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami pod adresem: info@vocolinc.pl

   

PROBLEM MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć oczyszczacza powietrza

1. Sprawdź połączenie z gniazdem


2. Sprawdź, czy pokrywy filtrów są prawidłowo zamknięte

Poziom nadmuchu wentylatora jest zbyt niski

1. Sprawdź, czy folie ochronne zostały usunięte z filtrów

2. Sprawdź, czy we wlocie lub wylocie powietrza nie ma żadnych ciał obcych

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z wylotu powietrza Sprawdź żywotność filtrów (niewielki nieprzyjemny zapach nowego materiału jest powszechny przy pierwszym użyciu)
Wyświetlacz przyciemnia się automatycznie z powodu jasnego światła otoczenia Na wyświetlaczu znajduje się czujnik światła, sprawdź, czy nie jest zablokowany przez obcy przedmiot
Wartość PM 2.5 pozostaje nadmiernie zbyt wysoka

1. Jeśli masz nawilżacz powietrza, upewnij się, że nie znajduje się on w pobliżu oczyszczacza pow.

2. Wyczyść czujnik cząstek

Odłączanie się od sieci Wi-Fi

1. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa


2. Upewnij się, że korzystasz z tej samej sieci, co podczas polączania się


3. Sprawdź jakość sygnału

 

W przypadku następujących błędów prosimy o kontakt na info@vocolinc.pl

E1 ERROR Błąd czujnika wilgotności i temperatury
E2 ERROR Błąd czujnika jakości powietrza
E4 ERROR Błąd silnika nr 1
E5 ERROR Błąd silnika nr 2
E6 ERROR Pokrywy filtrów nie są prawidłowo założone
E7 ERROR Koniec żywotności filtra
E8 ERROR Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu filtra wstępnego. Oczyść kurz suchą szmatką.
   

 

 

 

 

Preferencje prywatności

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie internetowej, do analizowania jej działania i by zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane naszym partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje.

Polityka prywatności

Pokaż szczegóły

Nasza strona internetowa przechowuje dane na Twoim urządzeniu (pliki cookie i pamięć przeglądarki) w celu identyfikacji Twojej sesji i osiągnięcia podstawowej funkcjonalności platformy, komfortu przeglądania i bezpieczeństwa.

Możemy przechowywać dane na urządzeniu użytkownika (pliki cookie i przechowywanie w przeglądarce), aby zapewnić dodatkowe funkcje, które zwiększają komfort przeglądania, przechowywać niektóre z preferencji użytkownika bez konta użytkownika lub logowania, korzystać ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów itp.

Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej strony. Możemy wykorzystywać narzędzia firm trzecich do śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej strony internetowej, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi użytkownik wchodził w interakcję lub z których korzystał, rejestrowania zdarzeń konwersji i tym podobnych.

Możemy korzystać z plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu ulepszenia oferty produktów i/lub usług naszych lub naszych partnerów oraz ich przydatności dla użytkownika na podstawie produktów lub stron odwiedzanych przez użytkownika w tej Witrynie lub innych witrynach internetowych.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login